Άγιος Ματθαίος Απόστολος και Ευαγγελιστής

Εορτάζει στις 16 Νοεμβρίου εκάστου έτους. «Σῴζεις, Ιησού και τελώνας· σοὶ χάρις». Ούτω βοά Ματθαίος εκ πυρὸς μέσου. Ακάματον Ματθαίον πυρ δεκάτῃ κτάνεν έκτῃ. Βιογραφία Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος, πριν γίνει μαθητής...

Κυριακὴ Δ΄ Νηστειῶν: Ἡ πίστη τῶν ὀρθοδόξων εἶναι ἀσκητική

Τὸν μεγάλο ἀσκητὴ καὶ ὅσιο Ἰωάννη, συγγραφέα τοῦ βιβλίου «Κλίμαξ», προβάλλει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, γιὰ νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ ὅτι ἡ πνευματικὴ ἀνάβαση διὰ τῆς συνεχοῦς καὶ ἀόκνου ἀσκήσεως ὁδηγεῖ τοὺς πιστοὺς στὴν ἁγιότητα.