40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΣ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΓΛΙΤΣΗ & ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΑΛΔΗ


Το Σάββατο του Ακαθίστου (20 Απριλίου 2013)
τελέστηκε από τον οικείο Μητροπολίτη Κορίνθου Σεβασμιώτατο κ. Διονύσιο καί παρουσία ιερέων, μοναχών καί πιστών

Το 40νθήμερο μνημόσυνο της αειμνήστου Ηγουμένης Μοναχής Ευφροσύνης Γλιτσή, καθώς και η ενθρόνιση της νέας Ηγουμένης Μοναχής Φιλοθέης Καλδή.

Σε κλίμα βαθειάς συγκίνησης η νέα Ηγουμένη Φιλοθέη Καλδή απηύθυνε προς τον Σεβασμιώτατο και τους παρευρισκομένους λίγα λόγια, τα οποία παραθέτουμε στη συνέχεια.

 

Σεβασμιώτατε Ἅγιε Ποιμενάρχα μας,

Σεβαστοί πατέρες,

Ὁσιώτατες Γερόντισσες καί ἀδελφές,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί,

 

 

Βαθύτατα σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους πού παρευρίσκεσθε κοντά μας στό Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τῆς προσφιλοῦς μακαριστῆς Γερόντισσάς μας Εὐφροσύνης Μοναχῆς, τῆς μανούλας, ἀδελφῆς καί συνοδοιπόρου στήν πορεία πού βαδίσαμε κοντά της κατά τήν ἐπίγεια θεάρεστη ζωή της.

Σήμερα πού ἡ ἁγιασμένη ψυχούλα της κατατάσσεται στά οὐράνια σκηνώματα τοῦ Παραδείσου, ἐπικαλοῦμαι μέ σιωπηλά δάκρυα τίς εὐχοῦλες της γιά νά φέρω ἐπ᾽ ὤμων τήν διακονία τῆς Ἡγουμένης, πού μοῦ ἀνέθεσε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, διά τῶν χειρῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. κ. Διονυσίου.

Αὐτή ἡ διακονία γνωρίζω ὅτι εἶναι ἡ δυσκολότερη στήν καλογερική ζωή καί αἰσθάνομαι πολύ ἀνάξια γιά νά τήν ἀναλάβω, ἀλλά ἀπό μικρή πού ἀκολούθησα τό Νυμφίο Χριστό καί φόρεσα τό εὐλογημένο ράσο, μοῦ ἔμαθαν νά λέγω πάντα «Νἆναι εὐλογημένο», χωρίς νά ὑπολογίζω οὐδέποτε τίς δικές μου πενιχρές δυνάμεις, ἀλλά νά ἀναθέτω τά πάντα στήν ἁγία ὑπακοή.

Τοῦτο τό «νἆναι εὐλογημένο» εἶπα μέσα μου στό ἄκουσμα τῆς πατρικῆς προτροπῆς τοῦ Σεβασμιωτάτου μας γιά νά ἀναλάβω τήν διακονία τῆς Προεστώσης στήν ἱστορική Μονή τοῦ Ἁγίου Βλασσίου πού μέ ὅλη τήν καρδιά μου ποθῶ νά ὑπηρετήσω  ἕως ὑστάτης μου ἀναπνοῆς, ὡς δούλη ταπεινή στόν ἅγιο οἶκο του, σ᾽ αὐτόν τόν εὐλογημένο τόπο πού γιά τόσα χρόνια καταθέτουμε κόπους, στερήσεις, δάκρυα, προσευχές, θλίψεις, χαρές πνευματικές βλέποντας τό Μοναστήρι νά ἀναστηλώνεται ἀπό τά ἐρείπεια πρός δόξαν Θεοῦ καί διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου μας Βλασσίου.

Στ᾽ αὐτιά μου ἠχοῦν τά λόγια τοῦ Κυρίου μας «ὅστις θέλει νά εἶναι πρῶτος ἔσται πάντων διάκονος καί ὁ Ἡγούμενος νά εἶναι ὡς ὁ διακονών…». Κοιτῶ τόν Ἐσταυρωμένο καί νοιώθω τά Ἄχραντα ματωμένα χεράκια Του στοργικά νά μέ ἀγκαλιάζουν καί νά μέ παρηγοροῦν ὅτι στή σταυρική μου αὐτή πορεία Ἐκεῖνος θά μέ παρηγορεῖ, θά μέ ἐνισχύει, θά ἀναπληρεῖ τά ἐλλείποντα καί θά μᾶς καθοδηγεῖ στό Πανάγιο θέλημά Του. Κοιτῶ τίς ἀδελφές μου καί ἀντλῶ δύναμη ἀπό τήν ἀγάπη τους, ἡ ὁποία μᾶς ἑνώνει χρόνια τώρα μέ τά δεσμά τῆς ἀγάπης τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ μας στήν κοινή πορεία μας γιά τήν αἰωνιότητα.

Ἐπικαλοῦμαι καί θερμά ἐκζητῶ τίς προσευχές καί τίς πατρικές εὐλογίες Σας, Ἅγιε Ποιμενάρχα μας. Προσβλέπω μέ ἐλπίδα στίς προσευχές τῶν πατέρων καί τῶν μοναχῶν πού παρευρίσκονται αὐτή τήν στιγμή κοντά μας. Ζητῶ τίς προσευχές ὅλων σας, τῶν ἀγαπημένων ἀδελφῶν καί συνοδοιπόρων μου, ἀλλά καί ὅλων ὅσων μᾶς εὐεργετοῦν, μᾶς συμπαρίστανται, μᾶς βοηθοῦν καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο καί μέ εὐγνωμοσύνη τούς ζητῶ νά παραμείνουν κοντά στήν Ἀδελφότητά μας ὅπως ἔκαναν καί ὅλα αὐτά τά χρόνια καί εὔχομαι νά βροῦν τήν πλούσια εὐλογία καί ἀνταπόδωση τῶν ἔργων τους καί τῆς ἀγάπης τους ἀπό τόν προστάτη μας Ἅγιο Βλάσσιο.

Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους καί εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς ὁ Θεός μεθ᾽ ἡμῶν.

Τέλος ἀναφωνῶ «ἰδού ἡ δούλη Σου Κύριε. Εὐλογημένο ἄς εἶναι τό θέλημα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μου καί Νυμφίου τῆς ψυχῆς μου σέ τούτη τήν ἱερή στιγμή τῆς μοναχικῆς πορείας μου».

Θερμά σᾶς παρακαλῶ σεπτέ Ποιμενάρχα μας, ὁσιώτατες Γερόντισσες καί ἀδελφές καί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, εὔχεσθε, εὔχεσθε, εὔχεσθε…

 

GER.FILOTHEH index-7.php index-6.php index-5.php index-4.php index-3.php index-2.php index-1.php index-2.php index-1.phpindex-8.php index-9.php

οι φωτογραφίες είναι από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου