“ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ”- Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης