ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ.

Πρόγραμμα Ἱερᾶς πανηγύρεως στό Ἱερό Γυναικεῖο Ἡσυχαστἠριο Ἁγἰων Νεκταρίου & Φανουρίου Τρικόρφου Φωκίδος.

ΑΦΙΣΣΑ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-2017

ΑΦΙΣΣΑ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ-2017