Ευτυχισμένος αυτός που θα λάβει μέρος στην πρώτη Ανάσταση – Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης