Η Γερόντισσα

«Η γερόντισσα είναι το πρόσωπο που διαθέτει απεριόριστη αγάπη για όλους.Διάκριση μητρική, ύφος συγκαταβατικό, επιεικές και διδακτικό. Ήθος εκκλησιαστικό, πνευματική μόρφωση και ωριμότητα. Η παρουσία της καταργεί τα επιμέρους θελήματα και διατηρεί την ομοψυχία. Είναι κατα τον Άγιο Γρηγόριο Νυσσης «ο σύνδεσμος της ομοφροσυνης, το φως της των ψυχών οδηγίας».