«Η θλίψη και ο πόνος είναι η σημαία της αγάπης Μου»

Θά ἤθελα νά μοιραστῶ μαζί σας τήν δοκιμασία ἑνός πνευματικοῦ ἀδελφού μας πού ἀσθένησε καί χρειάζεται τίς προσευχές ὅλων μας. Βέβαια τό θέμα δέν ἀφορᾶ μόνον ἐκεῖνον, ἀλλά ὅλους μας, γιατί ἄλλοι πάσχουμε καί ἄλλοι συμπάσχουμε μέ τούς ἀσθενεῖς ἀδελφούς μας. Ἴσως οἱ λίγες αὐτές γραμμές νά μᾶς βοηθήσουν ν᾽ ἀντιμετωπίσουμε ὁ καθένας τήν δική του θλίψη ἤ ἀσθένεια. Ὁπωσδήποτε ὁ πόνος δέν εἶναι κάτι πού εὔκολα μπορεῖ νά ἀντιμετωπιστεῖ. Καί αὐτό γιατί οὐσιαστικά ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε γιά νά ζήσει τήν χαρά τοῦ Παραδείσου. Ἡ ἁμαρτία ὅμως στήν ὁποία πέσαμε ἔφερε μαζί της τόν πόνο. Καί μέσα ἀπό τήν διαδικασία τοῦ πόνου γινόμαστε πιό σοφοί, ἀνακαλύπτοντας τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ἄν καί ἀναμάρτητος, γεύθηκε ἀπόλυτα τόν πόνο καί γι᾽ αὐτό μᾶς λέει “καταδέχθηκα τόν Σταυρό γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Καί ὅποιον διαλέγω καί θέλω νά τραβήξω κοντά μου, σέ κεῖνον πρῶτα πρῶτα στέλνω θλίψεις καί μάλιστα τήν μία πίσω ἀπό τήν ἄλλη καί τό κάνω αὐτό γιά νά νεκρωθεῖ ἀπέναντι στήν ἀκαταμάχητη γοητεία, τή γλυκιά ἕλξη πού ἀσκοῦν οἱ ἐφήμερες ἀπολαύσεις καί ἡ κοσμική δύναμη. Ἡ μάστιγα τῶν θλίψεων εἶναι ἡ σημαία τῆς ἀγάπης μου” (Ἁγίου Μακαρίου). Ἄς εὐχηθοῦμε λοιπόν ὅλοι μας, καθώς οἱ θλίψεις, ὁ πόνος, οἱ ἀρρώστιες θά διαδέχονται στή ζωή μας ἡ μία τήν ἄλλη, νά γίνονται ταυτόχρονα καί δρόμος πού θά βρίσκουμε τόν Θεό. Καί τότε θά ἀνακαλύψουμε τό νόημα τῆς ἀληθινῆς βιωματικῆς σχέσης μας μας μέ τόν Ἐσταυρωμένο Χριστό μας. Μέσα ἀπό τά λόγια πού ἀκολουθοῦν, ἄς ἑνώσουμε κι ἐμεῖς τίς προσευχές μας γιά κάθε ἀνθρώπινη ψυχή πού πάσχει σωματικά ἤ ψυχικά.

 

Ἀγαπημένε μας Κ., ὁ Θεός μαζί σου μέ τήν Χάρη τῶν Ἁγίων μας. Ἰδού ὁ Χριστός μας σέ ἐπισκέφθηκε μέ τήν Ἄπειρη Ἀγάπη Του. Πόσο πολύ Τοῦ μοιάζεις τώρα…Ὅπως ὅταν βλέπουμε ἕνα παιδάκι καί λέμε: Ἴδιος ὁ μπαμπάς του, ἔτσι τώρα μέ τήν μαρτυρική αὐτή ἀσθένεια λέμε: Ὅπως ὁ ἐπουράνιος Πατέρας του, ὅπως ὁ Χριστός… Μέσα στόν πόνο καί στό μαρτύριο!…Μεγάλη εὐλογία γιά σένα πού σοῦ ἔδωσε ὁ Χριστός μας τή σημαία Του νά τήν κρατᾶς. Καί μεῖς νά σέ βλέπουμε καί νά σέ θαυμάζουμε γιά τήν Ἀγάπη πού Ἐκεῖνος σοῦ χαρίζει… Μέσα ἀπό τή θλίψη, σοῦ χαρίζει καρπούς πνευματικούς. “Ἡ θλίψη καί ὁ πόνος εἶναι ἡ σημαία τῆς ἀγάπης Μου” λέει γιά τόν Χριστό ὁ ἅγιος Μακάριος. ῞Οπως ἔλεγε ὁ Γέροντας Δαμασκηνός Κατρακούλης “Κάθε θλίψις εἶναι ἕνα ἄνθος πού μᾶς προσφέρει ὁ Χριστός καί ἐπάνω του φέρει τό ἐρώτημα “Φιλεῖς Με;”. ᾽Εάν ἀντιπροσφέρουμε στόν Κύριο τήν εὐχαριστία μας μέ  τήν ἀποδοχή τῆς δοκιμασίας καί ἀπαντήσουμε: “Ναί Κύριε Σύ οἶδας ὅτι φιλῶ Σε”, τότε ἀρχίζει τό ἄνθος νά δένει καρπό”. Ζῆσε λοιπόν ἀδελφέ μας μέ ὑπομονή καί προσευχή καί πνευματική χαρά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Κυρίου σου. Οἱ θαυματουργοί Ἅγιοί μας Νεκτάριος-Φανούριος-Ἰωάννης εἴθε νά γίνουν Κυρηναῖοι πού θά βαστάξουν μαζί σου τόν σταυρό σου. Εἴμαστε κοντά σου μέ τήν ἀγάπη μας καί τίς φτωχές προσευχές μας.

Γερόντισσα Μόνικα
καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί