Ονομαστήρια Μητροπολίτου Φωκίδος κ.κ. Θεοκτίστου

Σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, μνήμη του Αγίου Θεοκτίστου, συνασκητού του Αγίου Ευθυμίου, ο Σεβασιμώτατος Μητροπολίτης μας, άγει τα ονομοαστήρια Του.

Εκ βάθους καρδίας ευχόμεθα

Εις πολλά Έτη Δέσποτα!