Πανήγυρις Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς (2010)

Πανηγυρίσαμε και φέτος τον Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς στην Ιερά Μονή μας.feast-day-of-saint-john-2010-1

feast-day-of-saint-john-2010-2

feast-day-of-saint-john-2010-3

feast-day-of-saint-john-2010-4

feast-day-of-saint-john-2010-5

feast-day-of-saint-john-2010-6

feast-day-of-saint-john-2010-7

feast-day-of-saint-john-2010-8

feast-day-of-saint-john-2010-9

feast-day-of-saint-john-2010-10

feast-day-of-saint-john-2010-11

feast-day-of-saint-john-2010-12

feast-day-of-saint-john-2010-13

feast-day-of-saint-john-2010-14

feast-day-of-saint-john-2010-15

feast-day-of-saint-john-2010-16

feast-day-of-saint-john-2010-17

feast-day-of-saint-john-2010-18

feast-day-of-saint-john-2010-19

feast-day-of-saint-john-2010-20

feast-day-of-saint-john-2010-21

feast-day-of-saint-john-2010-22

feast-day-of-saint-john-2010-23

feast-day-of-saint-john-2010-24

feast-day-of-saint-john-2010-25

feast-day-of-saint-john-2010-26

feast-day-of-saint-john-2010-27

feast-day-of-saint-john-2010-30

feast-day-of-saint-john-2010-31

feast-day-of-saint-john-2010-32

feast-day-of-saint-john-2010-33

feast-day-of-saint-john-2010-34

feast-day-of-saint-john-2010-35

feast-day-of-saint-john-2010-36

feast-day-of-saint-john-2010-37

feast-day-of-saint-john-2010-38

feast-day-of-saint-john-2010-39

feast-day-of-saint-john-2010-40

feast-day-of-saint-john-2010-41

feast-day-of-saint-john-2010-42

feast-day-of-saint-john-2010-43

feast-day-of-saint-john-2010-44

feast-day-of-saint-john-2010-45

feast-day-of-saint-john-2010-46

feast-day-of-saint-john-2010-47

feast-day-of-saint-john-2010-48

feast-day-of-saint-john-2010-49

feast-day-of-saint-john-2010-50

feast-day-of-saint-john-2010-51