Πανήγυρις Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς

Από την πανήγυρη του Άγιου Ιωάννη Μαξίμοβιτς (2 Ιουλίου 2009) και κατά την οποία τελέσθηκε μια βάφτιση δίνοντας στο παιδί το όνομα του Αγίου Ιωάννη.


feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-1

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-2

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-3

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-4

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-5

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-6

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-7

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-8

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-9

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-10

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-11

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-12

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-13

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-14

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-15

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-16

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-17

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-18

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-19

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-20

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-21

feast-day-of-saint-john-maximovitch-2009-22