Το νοητό ταξίδι πρός τό Πάσχα τελειώνει…

Διανύουμε μία ἰδιαίτερη περίοδο τῆς Ἐκκλησίας μας, τήν Μεγάλη Σαρακοστή! Ἔχω καταλάβει ὅμως τίς εἶναι ἡ Μεγάλη Σαρακοστή; Τήν γνωρίζω; Ἄν δέν τήν γνωρίζω πῶς θά τήν ζήσω; Γιατί ἡ ΜεγάληΣαρακοστή ὑπάρχει στήν Ἐκκλησία μας γιά νά τήν ζοῦμε. Καί τό κύριο βίωμά της εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ βιωματική μετάνοια, ἡ μετάνοια δηλαδή πού συνειδητοποιῶ, πού ἐντοπίζω, πού αἰσθάνομαι, πού βιώνω, πού ἀκολουθῶ.

Μετανοεῖτε! Τό μεγάλο κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ μας, τῆς Ἐκκλησίας μας. Νά μετανοήσω ἀπό τί; Ἀπό τήν ἁμαρτία! Τί εἶναι ἁμαρτία; Ἡ ἀστοχία, ὅταν χάνω τόν δρόμο πρός τόν Θεό, ὅταν πέφτω, ὅταν κατρακυλῶ, ὅταν φεύγω μακρυά ἀπό ὅ,τι θέλει ὁ Θεός μου, ὅταν ἀπομακρύνομαι ἀπό τήν ἀγκαλιά Του, ἀπό τήν προστασία Του. Ὅταν Τόν ἐγκαταλείπω. Ὅταν Τόν σταυρώνω.

Ἁμαρτία, μία λέξη πού καθόλου δέν περιλαμβάνεται στή σύγχρονη ζωή. Μετάνοια, μιά λέξη πού κανείς πιά δέν χρησιμοποιεῖ. Κι ὅμως αὐτή πρέπει να´ εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς μας κάθε λεπτό. Δέν πρέπει νά παίρνουμε οὔτε ἀνάσα, ἄν πρῶτα δέν τήν σκεφτοῦμε. Ἀλλά ποῦ χρόνος γιά τέτοιες σκέψεις;.. Ποῦ καιρός; Ἔμεινε καθόλου καιρός ἀπό αὐτή τή θλιβερή καθημερινή μας ζωή πού μᾶς συνθλίβει κάτω ἀπό τίς ἀνεκπλήρωτες, ἀχόρταγες ἐπιθυμίες καί ἀπαιτήσεις της;

Ἀκόμη καί ὅσοι λεγόμαστε χριστιανοί, κλείσαμε τό μεγαλεῖο τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς στήν ἀποχή μας ἀπό κάποια φαγητά, σέ μιά τυπική ἐξομολόγηση γιά νά κοινωνήσουμε τό Πάσχα καί ἔτσι νά αἰσθανθοῦμε καλύτερα. Ὄχι, ὄχι, ἡ μετάνοια ἡ ἐν Χριστῶ ζωή μας δέν εἶναι μόνον αὐτό. Δέν εἶναι ξερή σάν τήν συκή. Ὄχι, ἡ μετάνοια εἶναι τρόπος ζωῆς κάθε μέρα, κάθε λεπτό, σέ κάθε ἀνάσα. Καί σκοπός τῆς μετανοίας εἶναι νά σταυρωθῶ μαζί μέ τόν Χριστό, νά νεκρώσω ὅλα αὐτά πού μέ κρατοῦν μακρυά Του, τά πάθη, τίς ἁμαρτίες, τίς ἐπιθυμίες τῆς σάρκας μου πού ὅλο θέλει καί ἀπαιτεῖ, γιά νά ζήσω ἀληθινό Πάσχα, ἀληθινή Ἀνάσταση, ἀληθινή Διάβαση ἀπό τήν παλαιά μου ζωή στή νέα ζωή, στήν ζωή κοντά στόν Χριστό.

Ἄς τρέξουμε λοιπόν στίς πηγές τῆς ζωῆς, στήν Ἁγία Γραφή, στά βιβλία τῶν Πατέρων μας, στήν Ἐκκλησία μέ τίς ἅγιες Ἀκολουθίες, τῶν Προηγιασμένων, τῶν Χαιρετισμῶν, τοῦ Μεγάλου Κανόνος. Ἐκεῖ εἶναι τό σχολεῖο τῆς Μεγ. Σαρακοστῆς. Ἐπιτέλους κλεῖστε τήν τηλεόραση πού σᾶς σκοτίζει τό νοῦ καί σᾶς κατατρώει τόν πολύτιμο χρόνο σας, ρίχνοντάς σας ταυτόχρονα στήν ἀπελπισία καί τήν ἀπόγνωση. Ζεῖστε ἀληθινή Μεγάλη Σαρακοστή. Φοιτεῖστε στό σχολεῖο τῆς Μεγ. Σαρακοστῆς πού θά σᾶς δώσει τό φιλί τῆς ζωῆς πού χρειαζόμαστε ὅλοι μας γιατί ἀργοπεθαίνουμε. Ἄς προσπαθήσουμε νά γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί! Ἤ μάλλον νά γίνουμε χριστιανοί!

Τό ταξίδι γιά τό Πάσχα ἔχει ξεκινήσει. Τό σχολεῖο ἄρχισε. Μήν ἀργοῦμε. Ἔστω καί τώρα νά προσπαθήσουμε νά γνωρίσουμε τήν Μεγάλη Σαρακοστή, νά διαβάσουμε γι᾽αὐτήν, νά τήν ζήσουμε καί τότε ἐκείνη θά μᾶς δώσει πάλι πίσω τή ζωή μας πού ἔχουμε χάσει. Τό Πάσχα πλησιάζει. Ἄς μή τό χάσουμε. Ἐκεῖ εἶναι ἡ ὄντως ζωή. Ἐκεῖ εἶναι ἡ Ἀνάσταση. Ἀληθινή Ἀνάσταση ψυχῶν, τῶν δικῶν μας ψυχῶν πού ἔχουν νεκρωθεῖ, σ᾽ ἕνα κόσμο ἤδη νεκρό! Θέλουμε νά ζήσουμε; Νά μαθητεύσουμε στό σχολεῖο τῆς Μεγ. Σαρακοστῆς. Ἐκείνη θά μᾶς ὁδηγήσει στό Πάσχα τῶν ψυχῶν μας. Στή νέα ζωή πού ἀνέτειλε ἐκ τοῦ τάφου 2011 χρόνια πρίν, καί μᾶς προσφέρθηκε καί σ᾽ ἐμᾶς, σ᾽ ὅλους ὅσους πιστεύουν στό Χριστό πού εἶναι ἡ Ζωή. Μέ τό βάπτισμά μας, συνετάφημεν μέ τόν Χριστό στό θάνατο, «ἵνα ὥσπερ ἡγέρθη Χριστός ἐκ νεκρῶν διά τῆς δόξης τοῦ Πατρός οὕτω καί ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν (Ρωμ. 6,4). Αὐτή ἡ νέα ζωή πού λάβαμε στό βάπτισμά μας, αὐτή προδίδουμε καθημερινά μέ τόν τρόπο ζωῆς μας. Ζοῦμε σάν νά μήν ἀναστήθηκε ὁ Χριστός. Ἡ Μεγ. Σαρακοστή μᾶς ὁδηγεῖ πάλι στήν Ἀνάσταση, ἄν τήν ζήσουμε, ἄν τήν γνωρίσουμε στήν οὐσία της, ὄχι στόν τύπο. Μέσα στήν καταθλιπτική πραγματικότητα πού ζεῖ ὁ σύγχρονος κόσμος ἡ Μεγ. Σαρακοστή καί τά βιώματα πού μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά ζήσουμε, θά μᾶς ὁδηγήσει στό σπίτι τοῦ Θεοῦ Πατέρα μας ἀπό τόν Ὁποῖο φύγαμε. Θά μᾶς ὁδηγήσει στήν Ἀνάσταση, στό Πάσχα πού εἶναι ἡ ὄντως Ζωή. Ζωή μέ τόν Χριστό.

Γερόντισσα Μόνικα
καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφαί

από την στήλη «Πρός αναγνώστες επιστολή» του περιοδικού μας «Μοναχική Εκφραση» τ. 42