Κατηγορια: Διάφορα ψυχωφελή κείμενα

Ἄς γιορτάσουμε Χριστούγεννα μέ τόν Χριστό, ἔμπρακτα καί ἀληθινά, εὐλογημένα καί ἅγια Χριστούγεννα!

Κάθε φορά πού μιά καρδιά ἀναθερμαίνεται, κάθε φορά πού μιά ψυχή «ἀνακαινίζεται», ὁ Χριστός Γεννᾶται! (εὐχές Γερόντισσας Μόνικας)

Ὑπάρχει ἐλπίδα…  ἀρκεῖ νά μή ζοῦμε σάν νά μήν γεννήθηκε ὁ Χριστός

Υπάρχει ελπίδα! Αυτή δεν βασίζεται σε μια αόριστη αισιοδοξία, σε υποσχέσεις ανθρώπινες. Αλλά σε ένα Πρόσωπο που ήλθε ήρεμα και, ταπεινά, που παραμένει ανάμεσα μας, που θα επανέλθει εν δόξη. Στον Υιό του Θεού που σαρκώθηκε.