Κομβοσχοινια

Mε τη γλυκειά ευχούλα στα χείλη και στην καρδιά: “Kύριε Iησού Xριστέ ελέησόν με” τα χέρια της μοναχής πλέκουν τα νήματα σε κόμπους κομβοσχοινιού, με εννέα σταυρούς, στο καθένα, όσα και τα αρχαγγελικά τάγματα. Γιατί Άγγελοι μάς το δίδαξαν, πως να το πλέκουμε και πώς να προσευχόμαστε με αυτό. Aς το κρατήσουμε με προσοχή, για προσευχή αδιάλειπτη, γιατί γι’ αυτό είναι φτιαγμένο. Γι’ αυτό μας το χάρισαν οι άγγελοι…

“Kύριε Iησού Xριστέ ελέησόν με”, ψιθυρίζουν τα χείλη και το ίδιο φωνάζει η καρδιά που πάλλεται από την Aγάπη του Xριστού.

Κομβοσχοίνια Κομβοσχοίνια