Άγιος Νεκτάριος Τρίκορφο
.

Χειροτεχνιες Αδελφων

/ Άγιος Νεκτάριος Τρίκορφο

/

Δουλεύοντας στο ξύλο, στην πέτρα, στον πηλό μπορείς να βάλεις όλη σου την τέχνη για να γίνεις ένας μικρός δημιουργός στις χειροτεχνίες των εικόνων…

Ναι, μικρός… γιατί η μεγαλύτερη τέχνη καί η σημαντικότερη είναι το σμίλεμα της ψυχής, για να γίνει τέλεια εικόνα του Μεγάλου μας Δημιουργού…

Τα έργα των χειρών μου μη παρίδης Κύριε…

.

Χειροτεχνίες ΑδελφώνΧειροτεχνίες ΑδελφώνΧειροτεχνίες Αδελφών

/
.