Ανεπιθύμητος ο Απόστολος Παύλος

Από ομιλία του μακαριστού Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΠΑΝΗΓΥΡΤΖΙΔΕΣ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ.