Γιατί η ψυχή μας παγώνει; (Μέρος Β’) – Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης