Η μετάνοια

Η μετάνοια, όμως, είναι δώρο του Θεού, όπως και κάθε τι άλλο που αποκτά ο άνθρωπος. Μετάνοια δεν μπορεί μόνος του ο άνθρωπος να αποκτήσει , εάν δεν του την προσφέρει ο Θεός ως δώρο. Ο άνθρωπος πρέπει να την επιθυμεί και να την ζητά από τον Κύριό του, τον Ιησού Χριστό. Εκείνος βλέπει αν πράγματι την ποθούμε, αν την αναζητάμε και τότε μας την προσφέρει. Εσύ μόνο, Χριστέ μου, που μας οδηγείς στην πραγματική, την αληθινή ζωή, μπορείς να ανοίξεις την πύλη της μετανοίας για να εισέλθω κι εγώ ο ανάξιος και να σωθώ. Μόνο εσύ, Κύριέ μου, μπορείς να το κάνεις.

Από το βιβλίο: “ΠΟΘΩ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ”
Αρχιμανδρίτου Νεκτάριου Μουλατσιώτη

Θα το βρείτε:  εδώ