Μαρτυρίες Μοναχῆς Ἀκακίας, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος, στό Μάτι τῆς Ἀττικῆς.( Τρίτη Μαρτυρία)

Τρίτη Μαρτυρία:

Μοναχή Ἀκακία: Ἐπίσης, κ. Θεώνη νά σᾶς ἀναφέρω καί ἕνα ἄλλο γεγονός, γιά νά δεῖτε πόσο δυνατή εἶναι ἡ πρεσβεία τῆς πρεσβυτέρας Ἀνθῆς. Μετά τήν Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα τοῦ 2013 εἶχε ἔλθει ἀπό τά καθήκοντά του στήν Γορτυνία γιά λίγες μέρες στήν Ἀθήνα ὁ π. Νεκτάριος. Ἦταν πολύ ταλαιπωρημένος καί ἡ φωνή του δέν ἔβγαινε. Δυνάμεις νά περπατήσει δέν εἶχε. Ἔφυγε γρήγορα ἀπό τήν Μονή καί ἀνησυχήσαμε οἱ ἀδελφές. Τόν χάσαμε γιά μεγάλο διάστημα καί δέν τόν βρίσκαμε σέ τηλέφωνα, πουθενά. Τηλεφωνούσαμε σέ κοινούς γνωστούς καί οὔτε αὐτοί μποροῦσαν νά τόν βροῦν. Μετά ἀπό τρεῖς μῆνες ἀγωνίας ἔκανα προσευχή συνέχεια στήν Παναγία μας νά τόν ἔχει γερό. Συγκεκριμένα στό κελλί μου ἔχω τό «Θεομητορικόν Προσευχητάριον», πού ἔχει ἐκδώσει ὁ π. Νεκτάριος καί τό διανέμει ὡς εὐλογία εἰς μνήμην τῆς μητέρας του Ἀνθῆς. Τότε τό ἀνοίγω στήν σελίδα 4, ὅπου σημειώνει ὁ π. Νεκτάριος: «Τό πόνημα αὐτό δίδεται ὡς εὐλογία καί τυπώθηκε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς Μητρός μου Ἀνθῆς Πρεσβυτέρας, (+ 6/12/2012), ἡ ὁποία ἐπέδειξε τήν εὐλάβειά της σέ ὑπερθετικό βαθμό πρός τήν Κυρία τῶν Οὐρανῶν», καί ἀπευθύνομαι αὐθόρμητα πρός τήν πρεσβυτέρα Ἀνθή καί τῆς λέω: «Πρεσβυτέρα, ἐσύ, πού πονᾶς τό σπλάχνο σου, τόν π. Νεκτάριο, φανέρωσέ τον μας». Μετά ἀπό ὀχτώ μέρες μᾶς ἐπισκέφτηκε ὁ π. Νεκτάριος καί μᾶς εἶπε ὅτι εἶχε πάει μέ εὐλογία τοῦ Μητροπολίτη του κ. Ἱερεμία στήν Μονή Τιμίου Προδρόμου στό Ἔσσεξ τῆς Ἀγγλίας, διότι νόμιζε ὅτι εἶχε ὑπερκόπωση καί πῆγε, γιά νά ξεκουραστεῖ. Ἐκεῖ ὅμως στήν Μονή ἀνέβασε γιά πέντε μέρες πυρετό, πάνω ἀπό σαράντα, καί κατέρρευσε. Τότε κλινήρης εἶδε ὅτι βρισκόταν ἀσθενής καί ξαπλωμένος σέ ἕνα κρεβάτι, πού εἶχε ἕνα λευκό σεντόνι, τό ὁποῖο βαστοῦσαν ὁ ὅσιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης καί οἱ γονεῖς του, καί ἔδιναν μάχη, ὥστε νά τόν κρατήσουν στήν ζωή. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδια ἡμέρας ὁ Ἡγούμενος Κύριλλος κάλεσε τό ἀσθενοφόρο ἀπό τό νοσοκομεῖο τοῦ Κόλτσεστερ, ὅπου καί νοσηλεύτηκε ὁ π. Νεκτάριος στήν ἐντατική μονάδα ἀπό βαριά πνευμονία.

Θεώνη:  Ναι, ἀδελφή, ἔζησα ἀπό κοντά αὐτήν τήν δοκιμασία τοῦ π. Νεκταρίου, διότι μένω ἐκεῖ κοντά.

Μοναχή Ἀκακία: Σᾶς εἶπα, ὅταν πῆρα τό Προσευχητάρι καί παρακάλεσα ὀνομαστικῶς τήν πρεσβυτέρα Ἀνθή, σάν νά ἦταν ζωντανή, ἀμέσως διεκπεραίωσε τό αἴτημά μου. Ἄραγε δέν εἶναι πραγματικά ἁγία Πρεσβυτέρα, πού ἔχει παρρησία!!!