Πανήγυρις Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς τοῦ Θαυματουργοῦ 1 & 2 Ἰουλίου 2020

:el Σᾶς προσκαλοῦμε στίς 1 καί 2 Ἰουλίου 2020, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς τοῦ Θαυματουργοῦ, ὅπως μέ τήν παρουσία σας τιμήσετε τήν ἱερά πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μας, ὅπου πανηγυρικῶς καί πανευφροσύνως θά ἑορτάσουμε καί φέτος τόν Ἅγιό μας, συμφώνως μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:
Τετάρτη 1 Ἰουλίου: 7:00 μ.μ. Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος.

Πέμπτη 2 Ἰουλίου: 7:00 π.μ. Ὄρθρος καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος.

Θά ἀποτελοῦσε ἰδιαίτερη τιμή καί χαρά ἡ παρουσία σας στό Ἱερό Ἡσυχαστήριό μας κατά τίς ἡμέρες μέ τίς πανηγυρικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς τοῦ Θαυματουργοῦ.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου.:en Σᾶς προσκαλοῦμε στίς 1 καί 2 Ἰουλίου 2018, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς τοῦ Θαυματουργοῦ, ὅπως μέ τήν παρουσία σας τιμήσετε τήν ἱερά πανήγυρη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου μας, ὅπου πανηγυρικῶς καί πανευφροσύνως θά ἑορτάσουμε καί φέτος τόν Ἅγιό μας, συμφώνως μέ τό ἀκόλουθο πρόγραμμα:
Τετάρτη 1 Ἰουλίου: 7:00 μ.μ. Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος.

Πέμπτη 2 Ἰουλίου: 7:00 π.μ. Ὄρθρος καί πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετά θείου κηρύγματος.

Θά ἀποτελοῦσε ἰδιαίτερη τιμή καί χαρά ἡ παρουσία σας στό Ἱερό Ἡσυχαστήριό μας κατά τίς ἡμέρες μέ τίς πανηγυρικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς τοῦ Θαυματουργοῦ.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου.: