Ἄς γιορτάσουμε Χριστούγεννα μέ τόν Χριστό, ἔμπρακτα καί ἀληθινά, εὐλογημένα καί ἅγια Χριστούγεννα!

Ἔφτασαν οἱ ἅγιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων.

Σέ μιά διαρκή πρόσκληση ἀγάπης ἀπό τήν ἴδια τήν Ἀγάπη, ἄς ἀνοίξουμε τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς μας γιά νά δεχθοῦμε τό μεγαλύτερο δῶρο πού μᾶς προσφέρθηκε ποτέ:

Τό αἰώνιο δῶρο τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν πού μᾶς χάρισε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μέ τήν Σάρκωσή Του.

Ἄς τό δεχθοῦμε μέ ἄπειρη εὐγνωμοσύνη καί ἄς Τόν παρακαλοῦμε νά μᾶς συγχωρεῖ ὅταν λησμονοῦμε τό δῶρο Του αὐτό καί ἀντί τῆς Οὐράνιας καί αἰώνιας Βασιλείας Του ἀναζητοῦμε χαρά σέ μάταιες, ἐπίγειες καί φθαρτές ἀπολαύσεις αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

Ἄς προσέξουμε νά μήν πάθουμε ὅ,τι ἔπαθε ὁ βασιλιάς Ἡρώδης, πού προκειμένου νά ἐξασφαλίσῃ τήν ἐπίγεια βασιλεία καί δόξα, ἔχασε τήν ἐπουράνια καί αἰώνια.

Ἄς ἀφήσουμε τόν Κύριό μας νά ἀναπλάσει τήν φθαρμένη μας εἰκόνα ἀπό τά πάθη καί τίς ἁμαρτίες μας γιά νά νιώσουμε τήν παρουσία Του ὁλοζώντανη μέσα μας.

Κάθε φορά πού μιά καρδιά ἀναθερμαίνεται, κάθε φορά πού μιά ψυχή «ἀνακαινίζεται»,

ὁ Χριστός Γεννᾶται!

Ἄς γιορτάσουμε Χριστούγεννα μέ τόν Χριστό, ἔμπρακτα καί ἀληθινά,

Εὐλογημένα καί ἅγια Χριστούγεννα!

Γερόντισσα Μόνικα