Εορτάζει στις 16 Νοεμβρίου εκάστου έτους. «Σῴζεις, Ιησού και τελώνας· σοὶ χάρις». Ούτω βοά Ματθαίος εκ πυρὸς μέσου. Ακάματον Ματθαίον πυρ δεκάτῃ κτάνεν έκτῃ. Βιογραφία Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος, πριν γίνει μαθητής...