Η συγκομιδή της ελιάς.

Η συγκομιδή της ελιάς είναι πολύ επίπονη και κοπιαστική εργασία. Κάτι ανάλογο είναι και η ανεύρεση του πολύτιμου Μαργαρίτη, επίπονη και κοπιαστική.....αλλά είναι τόσο...