Κατηγορια: Πρός αναγνώστες επιστολή

Ἄς γιορτάσουμε Χριστούγεννα μέ τόν Χριστό, ἔμπρακτα καί ἀληθινά, εὐλογημένα καί ἅγια Χριστούγεννα!

Κάθε φορά πού μιά καρδιά ἀναθερμαίνεται, κάθε φορά πού μιά ψυχή «ἀνακαινίζεται», ὁ Χριστός Γεννᾶται! (εὐχές Γερόντισσας Μόνικας)