Ο Σωτήρας μας, ο νοητός Ήλιος της Δικαιοσύνης ας φωτίσει τα σκοτάδια μας…